Search This Blog

Thursday, October 9, 2014

HANACARAKA

Ayo padha sinau aksara jawa. Jarene aksara jawa nglegena kuwi ana 20. Yaiku, HANACARAKA, DATASAWALA, PADHAJAYANYA, MAGABATHANGA.

Pingin sinau nulis aksara jawa nganggo tulisan tangan, ketokke kok ya angel temen ya... apa merga ora temen sinaune hehehe...

Ya... idhep-idhep gawe ngelestarekkake budayane leluhur, supaya ora punah terus gur dadi critane kanggo anak putu mengkone.

Lha kapan blajare ki?? ya sik to... sik install font hanacaraka sik ben isa nggo nulis nang MS word.

Geje...geje.... Dari pada gak bisa tidur hehehe...

No comments:

Post a Comment

Link Exchange

Copy Paste kode dibawah ke blog anda. Link akan tampak seperti:


My Link

Back Link  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP